Gå til hovedinnhold Gå til søk

Emploi er stolt sponsor av Rex Nursery School i Gambia

Emploi har gitt 10.000,- til Rex Nursery School i Gambia, en førskole som den norske non-profit-foreningen Venner av Life har drevet der siden 1986.

skolebarn

Skolen har rundt 700 elever og et 20 talls ansatte som sørger for at ungene får utdanning og et varmt måltid hver skoledag. 

Venner av LIFE er en norsk, frittstående, livssynsuavhengig organisasjon som siden 1986 har drevet en egen førskole i Fagikunda i Gambia. I tillegg støtter de undervisning, leksehjelp og uniformer til barna de fire første årene i den offentlige grunnskolen. Totalt bidrar de til en god utdanning for 700 gambiske barn årlig. LIFE står for Literate Instruction For Everyone, og målet deres er å lære barn å lese og skrive. Dette er en filosofi Emploi står bak. Vi er opptatte av at alle barn skal ha like muligheter til en god og trygg skolegang.

rex nursery school

Gambia er det minste landet i fastlands-Afrika, og hele landet ligger i et dalføre, med Gambia-elven rennende i midten. Beliggenheten langs elvebreddene gjør landet svært utsatt for oversvømmelser og flom, i tillegg til perioder med langvarig tørke. Dessverre fører det uforutsigbare klimaet stadig til  ødeleggelser på infrastruktur, jordbruk og bebyggelse.

Gambia har høy arbeidsledighet og lav levestandard. Helsesystemet har store utfordringer og det er mangel på sykehus, sykepleiere og leger. Litt under halvparten av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, og ca. 8% av befolkningen lever i absolutt fattigdom (kilde:FN).

Jobben som Venner av LIFE gjør her er derfor av stor betydning og utgjør en forskjell for mange barn.

Engelsk er det offisielle språket i Gambia, men i det daglige snakkes det mange ulike stammespråk. Barna får derfor engelskundervisning allerede i førskolen, for å forberede dem til undervisningen som følger i den offentlige skolen. I tillegg til en førskole driver Venner av LIFE også en yrkesskole der ungdommer kan lære søm, husholdning, dyrking av grønnsaker, matematikk og engelsk.

Foreningen eier fem skolebygninger. Her får elevene undervisning samt et varmt måltid om dagen. På lønningslisten har de en rektor, en nestleder, en sekretær, fjorten lærere, en hjelpelærer, tre kokker, to nattevakter, en sykepleier, en renholder og to vaktmestere – alle fra Gambia.

skolebarn

Ved å gi bidrag til foreningen støtter man skolegangen for elevene, inkludert materiell, skoleuniform og ett varmt måltid om dagen. Større beløp går til vedlikehold av skolebygninger og strøm og vannavgifter. Skolene har stadig behov for opprustning som følge av ødeleggelser av flom og oversvømmelser. Etter bidrag fra privatpersoner fikk de også i stand et sykerom og ansatt en sykepleier i halv stilling. Her får barna behandling av mindre skader, viktige medisiner samt oppfølging (kilde: venner av life ).

 

rex nursery school

Ønsker du å lese mer om foreningen og jobben de gjør, samt hvordan du kan selv kan bidra? Trykk på linken her.