Gå til hovedinnhold Gå til søk

Ofte stilte spørsmål

Her følger nyttig informasjon til både nye og nåværende ansatte. Dersom du går med tanker om å teste frilanslivet får du svar på det meste du måtte lure på her. Hvis noe er uklart så husk at du alltid kan ta kontakt med en av oss i Emploi for en uforpliktende samtale.

 

 

Jente på fjelltopp i solnedgang
 • Godkjent norsk autorisasjon 

  Første steg for å kunne jobbe i Norge som helsepersonell er å søke gyldig norsk autorisasjon. Behandlingstiden er ofte 2-3 måneder, så vær tidlig ute med å søke. Man søker én gang og får man den innvilget er den gyldig hele ditt arbeidsliv. Det koster en engangssum å søke. Les mer og søk her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/autorisasjon-og-lisens

  Alle spørsmål angående søknad må rettes til helsedirektoratet.

 • Dersom du skal jobbe i Norge for første gang må du ordne et D-nummer og søke om skattekort. Dette skjer først etter ankomst til ny kommune. Ca. 10 dager inn i oppdraget bør man ved første fridag i turnus booke tid på nærmeste skattekontor. Husk gyldig identifikasjon. Her vil man få d-nummer utlevert på dagen, samt at de søker skattekort for deg.

  Book tid her:

  https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skattekontor/?45662=0

  https://www.skatteetaten.no/skjema/soknad-om-skattekort-for-utenlandske-borgere/

 • Det er et krav om gyldig politiattest for helsepersonell som skal jobbe i Norge. I Norge får denne ikke være eldre enn 3 mnd. Dette får du mer informasjon om fra din rådgiver når du er aktuell for oppdrag.

 • Lønn utbetales etterskuddsvis den 15. hver måned. Det vil si at det du jobber den foregående måneden utbetales den 15. måneden etter. Du må registrere timene du jobber i RecMan innen den 15. og den siste hver måned.

 • Alle ansatte hos oss har lovpålagt yrkesskadeforsikring. Denne dekker skader og ulykker i forbindelse med jobb. Reiseforsikring må man selv tegne.

 • Emploi følger obligatorisk tjenestepensjon og betaler et beløp tilsvarende 2%  av de ansattes lønn til pensjonssparing.

 • Vi dekker din reise fra ditt hjemsted og til ditt oppdragssted, samt reisen hjem etter endt oppdrag. Din rådgiver vil planlegge reisen sammen med deg i god tid før avreise.

  Vi dekker fullt møblert bolig med WI-FI under oppdrag. Vi forsøker alltid å finne en boenhet som ligger så nært arbeidsplassen som mulig og legger til rette for at det finnes sengetøy og håndklær på stedet.

 • Vi dekker leiebil i de tilfeller det ikke lar seg gjøre å skaffe bolig i gangavstand til arbeidsplass og det er mangelfull kollektivtransport på stedet. Da står vi for utgifter i forhold til drivstoff i forbindelse med kjøring til og fra jobb. Utover dette må man dekke drivstoffkostnadene selv. Ansatte som skal ha leiebil må sende kopi av førerkort samt signere avtalevilkår for dette.

  I de tilfeller det ikke lar seg gjøre å finne bolig i gangavstand til arbeidsplass, men det finnes bra kollektivtilbud, dekker vi busskort.

 • I følge gjeldende norske lover må man jobbe 4 uker sammenhengende for å ha rett til sykemelding ved sykdom. Man må jobbe 8 uker sammenhengende for å opparbeide seg rett til å benytte egenmelding ved sykdom. Om du har et opphold med fri på mer enn 14 dager mellom oppdrag må du opparbeide deg denne retten på nytt ved neste oppdrag.

 • Du får 12% feriepenger utbetalt i juni påfølgende år.

 • Ved start på nytt arbeidssted har du krav på tilstrekkelig opplæring. Dette innebærer ofte 2-3 opplæringsvakter før det forventes at du skal kunne jobbe selvstendig.

 • Arbeidsstedet vil stå for arbeidstøy, men sko må du ha med deg selv. Sørg for å ta med behagelig og gode jobbsko.

 • Når du jobber må du føre inn timene i din profil hos oss i Recman. Dette må gjøres innen den 15. og siste i hver måned. Du vil få tilsendt prosedyre for timeregistrering fra oss før oppdragsstart.

 • Før oppdragsstart må du fylle ut helseattest/ egenerklæring MRSA/Tuberkulose. Din rådgiver vil informere deg om det er behov for screening før du starter. Vi følger norske helsemyndigheters påbud og anbefalinger knyttet til smittevern.

 • EUs vikarbyrådirektiv tilsier at vikarer som leies inn fra bemanningsbyrå i stor grad må likebehandles som en fast ansatt hos innleier. Dette innebærer at du har rett til minimum samme timelønn, ub-tillegg og overtidsbetaling som en fast ansatt. Det samme gjelder reglement for lønnet/ulønnet pause.

 • Viktige telefonnummer i Norge : 

  Ambulanse : 113

  Politi : 112

  Brannvesen : 110

  Nyttige lenker :

  www.Reisnordland.no

  www.Skatteetaten.no

  www.Helsedirektoratet.no

  www.Vy.no